Φόρμα Ακύρωσης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμα για να μας ενημερώσετε σχετικά με μια ακύρωση. Οι επιστροφές χρημάτων υπόκεινται στην πολιτική ακυρώσεων, που μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΡΑΝΑ, Ασπράγγελοι, Ζαγόρι, Τηλέφωνα: 2653022225 - 6937363071 - 6937363005, E-mail: info@arxontiko-krana.gr

  • English
  • Deutsch
  • Ελληνικά

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης